Kuva Tavoitteena kustanusten kasvun hillitseminen

Tavoitteena kustannusten kasvun hillitseminen

Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen kustannusten kasvun hillitseminen. Se ei tapahdu hetkessä vaan pitemmän ajan kuluessa. Paljon on kirjoitettu ja puhuttu, että palvelujen rahoitusta tulee siirtää perustasolle, mikä onkin nykyisen rahoitusjakaumaan suhteutettuna oikein. Erikoissairaanhoito on vienyt liian suuren potin kakusta. Pitemmällä aikavälillä perustason suurempi rahoitus ei kuitenkaan riitä. Painopiste tekemisessä ja rahoituksessa on suunnattava ennalta ehkäiseviin toimiin, hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointialueen yksi tehtävä on ennalta ehkäisevä työ kuntien kanssa yhteistyössä. Tämä on jätetty vähälle keskusteluissa, joissa on keskitytty niiden palvelujen toteuttamiseen, joita tarvitsevat jo oireita saaneet tai jo sairastuneet. Todelliset kustannusten hillitsemiset toteutuvat, kun syytä palveluun hakeutumiseen ei ole!

Ennalta ehkäiseviä toimia on hyvin monenlaisia ja niiden kehittäminen on sitä uudistamista, jota varten koko soteuudistus on suunniteltu. Mielenterveysongelmat, lihavuusongelmat, diabetes, sydänsairaudet ovat mm. Pohjois-Savossa keskeisiä kansansairauksia, joiden ilmaantumiseen voidaan vaikuttaa jo ennakolta monin eri keinoin.

Ennalta ehkäisevässä toiminnassa monet uudet menettelyt tarvitsevat erilaista työotetta kuin on totuttu. Esimerkkinä perhekeskustoiminta, jonka menestyksellinen toiminta edellyttää kaikkien siihen osallistuvien asiantuntijoiden yhteistä työorientaatiota. Lääkärit, hoitajat, sosiaalityötekijät puhumattakaan koulujen opettajista, kuraattoreista ja psykologeista tarvitsevat perhekeskustoimintaan yhteisen vuorovaikutusymmärryksen. Sen saavuttamiseksi tarvitaan satsauksia kouluttautumiseen ja ennen kaikkea motivaatiota uudistua. Onko halua uudistua, onko päättäjillä uskallusta suunnata resursseja uuden oppimiseen? Kun lasten mielenterveyteen liittyvät alkavat ongelmat saadaan varhain ratkaistua, tulee sekä inhimillisesti että taloudellisesti tuloksia, joita varten soteuudistus on tarkoitettu.

Toinen kustannuksia hillitsevä asia on hyvin hoidettu palveluohjaus. Kun tulee tarve terveys- tai sosiaaliasioissa ottaa yhteyttä sotekeskukseen, tulee palveluntarve tulla ratkaistuksi kerralla. Tämäkin vaatii erityistä osaamista palveluohjauksen henkilöstöltä, mutta myös sujuvia valmiiksi suunniteltuja toimintoja jatkotoimiksi. Hyvin asiansa osaava palveluohjaaja ratkaisee asian jo ensipuhelussa tai digiyhteydessä. Asian vaatiessa tarkempaa selvittelyä asiakkaaseen tulee olla yhteydessä saman päivän aikana ja laadittava hänelle suunnitelma asian hoitamiseen, joko vastaanotolla tai ohjeiden mukaan kotona. Palveluohjaus edellyttää osaamista ja kouluttautumista – siihenkin on satsattava!

Jaa tämä kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Hyvinvointi – arvokkainta, mitä meillä on!

Hyvinvointi – arvokkainta mitä meillä on!

Sote-uudistuksella tavoitellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden parempaa toimivuutta. Ihmisten hyvinvointi on tavoitteena. Karkeasti jaettuna kuntien tehtävänä on ennalta ehkäisevä työ ja terveyden edistäminen, hyvinvointialue vastaa korjaavista

Lue lisää »

Soteuudistuksessa on uskallettava uudistaa!

Hyvinvointialueen rakenteellista uudistamista valmistelee ennen aluevaltuustojen käynnistymistä väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Se valmistelee mm. uuden hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja organisaatiomallia. Johtamisjärjestelmän suunnittelussa mukana ovat olleet nykyorganisaatiot, eli

Lue lisää »